• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

XXXV. Memorijal Vladimira Mažuranića

05.12.2019.

Zagreb, Hrvatska

19.01.2020.

Seniori: muški mač, ženski mač, muški floret, ženski floret
Propozicije