• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Usvojene su izmjene i dopune Sudačkog pravilnika HMS-a

10.05.2021.

Izvršni odbor HMS-a usvojio je izmjene i dopune Sudačkog pravilnika HMS-a vezane za omogućavanje izlaska na FIE ispit kandidatu koji ispunjava međunarodne kriterije za pristupanje ispitu, a eventualno ne ispunjava sve kriterije u skladu sa Sudačkim pravilnikom HMS-a.

Sudački pravilnik HMS-a s track changes
Sudački pravilnik HMS-a bez track changes