Usvojene izmjene i dopune dva pravilnika HMS-a

09.01.2024.

Izvršni odbor HMS-a je dana 8.1.2024. usvojio izmjene i dopune dva pravilnika (Pravilnik o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članova pri HMS-u i Pravilnik o naknadama i troškovima HMS-a), a sve nakon primljenog tumačenja odredbe važećeg Zakona o sportu od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske vezano za preregistraciju sportaša.

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I LICENCIRANJU NATJECATELJA I REGISTRACIJI UDRUŽENIH ČLANOVA PRI HMS-U – s track changes
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I LICENCIRANJU NATJECATELJA I REGISTRACIJI UDRUŽENIH ČLANOVA PRI HMS-U – bez track changes

PRAVILNIK O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA HMS-A – s track changes
PRAVILNIK O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA HMS-A – bez track changes

Sponzori

Dolazeća natjecanja