• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Skupština

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Saveza.

Čine je predstavnici članova udruženih u Savez.

Za više o skupštini vidi u Statutu Hrvatskog mačevalačkog saveza.