• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Nadzorni odbor

 • Ivan Levstek – Predsjednik Nadzornog odbora
 • Goran Petrović – Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Ivan Banić – Član Nadzornog odbora

 


Poslovnik o radu Nadzornog odbora