• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izvršni odbor

 

  Antonio Trcin – Predsjednik HMS-a
e-mail: [email protected]
tel.: +385(0)95-4647-098
Marko Kallay – Dopredsjednik HMS-a
e-mail: [email protected]
tel.: +385 (0)91-3636-224
  Lara Kvesić – Dopredsjednica HMS-a
e-mail: [email protected]
mob.:: +385(0)91-7913-900
Ivo Goran Munivrana – Član Izvršnog odbora
e-mail: [email protected]
mob.: +385(0)98361327
  Branko Lozančić – Član Izvršnog odbora
e-mail: [email protected]
mob.: +385(0)989353930
Svetlana Volkova – Članica Izvršnog odbora
e-mail: [email protected]
mob.: +385(0)955229798
Lara Petković – Članica Izvršnog odbora kao predstavnik Komisije sportaša
e-mail: [email protected]
mob.: +385(0)95 8944-788
Irena Šuljić – Tajnica HMS-a
e-mail: [email protected]
tel.: +385(0)13099200
mob.: +385(0)917674536

 


Pravilnik o radu Izvršnog odbora