• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Disciplinski odbor

Članovi Disciplinskog odbora:

 • Neven Gotal, predsjednik
 • Tomislav Nagy, dopredsjednik
 • Ivan Matić

Zamjenski članovi:

 • Roberta Kos
 • Filip Vuković
 • Martina Zmaić

 


Zapisnik 1. konstituirajuče sjednice Disciplinskog odbora (27.09.2017.)