Disciplinski odbor

Članovi Disciplinskog odbora:

  • Neven Gotal, predsjednik
  • Tomislav Nagy
  • Petar Filipčić

Zamjenski članovi:

  • Roberta Kos
  • Filip Vuković
  • Maurizio Bogović

 


Zapisnik 1. konstituirajuče sjednice Disciplinskog odbora (27.09.2017.)

Sponzori

Dolazeća natjecanja