• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Tijela HMS-a

Tijela HMS-a su:

▪ Skupština Saveza;
▪ Predsjednik Saveza;
▪ Izvršni odbor Saveza;
▪ Tajnik Saveza; te
▪ Nadzorni odbor Saveza.