Suci i delegati

Za službena natjecanja Savez određuje delegata koji nadzire provedbu natjecanja, primjenu Pravilnika o sustavu natjecanja HMS-a i pravila za natjecanje. Delegata imenuje Izvršni odbor Saveza o čemu Savez obaviještava organizatora najmanje 8 dana prije održavanja natjecanja.
Delegat mora biti barem 5 godina aktivan u mačevalačkom sportu, kao natjecatelj ili sudac, a obvezno mora imati položen nacionalni sudački ispit barem za jedno oružje.

Sponzori

Dolazeća natjecanja