Kategorizacija

Važeći pravilnici kategorizacije sportaša pri HOO-u

Kriteriji kategorizacije za mačevanje

Popis kategoriziranih sportaša

Obrazac Zahtjeva za kategorizaciju sportaša

Kratka uputa što je potrebno predati u kancelariju HMS-a za izradu kategorizacije sportaša pri HOO-u:
– elektronički ispunjen Zahtjev za kategorizaciju sportaša
– potpisan od strane sportaša ili za malodobnoga sportaša od njegovog zakonskog skrbnika
– potpisan i ovjeren od strane kluba

Napomena: U slučaju da je sportaš u međuvremenu promijenio klub, potrebno je predati kopiju obrasca Dodatak 1 iz Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u.

– rezultat s turnira iz kojeg je vidljivo u kojoj je disciplini i kategoriji sportaš ostvario rezultat naveden u Zahtjevu
– preslika osobne iskaznice sportaša

 

Dodjela nacionalne sportske stipendije • Hrvatski olimpijski odbor (hoo.hr)

Na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta na poveznici https://mint.gov.hr/izdvojeno-sport/skrb-o-sportasima/prava-sportasa-trenera-i-izbornika/23462 objavljene su informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za nacionalne sportske stipendije, pokriće obveznih doprinosa i trajne novčane naknade.

 

ZAMOLBA ZA POTVRDOM kojom se ostvaruje pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka osnovnog obrazovanja te pohađanja i završetka srednjoškolskog obrazovanja – obrazac.
Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša

 

 

Sponzori

Dolazeća natjecanja