Kategorizacija

Važeći pravilnici kategorizacije sportaša pri HOO-u

Kriteriji kategorizacije za mačevanje

Popis kategoriziranih sportaša

Obrazac Zahtjeva za kategorizaciju sportaša

Obrazac Zahtjeva za produljenje kategorizacije sportaša

 

Kratka uputa što je potrebno predati u kancelariju HMS-a:
– elektronički ispunjen Zahtjev za kategorizaciju sportaša
– potpisan od strane sportaša ili za malodobnoga sportaša od njegovog zakonskog skrbnika
– potpisan i ovjeren od strane kluba

Napomena: U slučaju da je sportaš u međuvremenu promijenio klub, potrebno je predati kopiju obrasca Dodatak 1 iz Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u.

– rezultat s turnira iz kojeg je vidljivo u kojoj je disciplini i kategoriji sportaš ostvario rezultat naveden u Zahtjevu
– preslika osobne iskaznice sportaša

Za produljenje kategorizacije nije potrebna ovjera kluba.

Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021) ukida obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša.

Upravne pristojbe također se od 1.9.2021. ne plaćaju na druge dokumente koje HOO izdaje temeljem javne ovlasti, kao što je izvadak iz evidencije osvajača medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

 

Sponzori

Dolazeća natjecanja

World Veteran Championships 2022

World Veteran Championships 2022

Veteran Individual and Teams

Zadar, 2022 October 06-12

Other informations >
FIE Satellite Ladies & Gentlemans Epee

FIE Satellite Ladies & Gentlemans Epee

Senior Individual

Split, 2022 October 15-16

Other informations >
FIE Satellite Gentlemans Foil

FIE Satellite Gentlemans Foil

Senior Individual

Zagreb, 2022 October 22

Other informations >
XVIIIth FIE World Cup Ladies Foil

XVIIIth FIE World Cup Ladies Foil

Junior individual and by Team

Zagreb, 2023 January 21-22

Other informations >