• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Kategorizacija

Važeći pravilnici kategorizacije sportaša pri HOO-u

Kriteriji kategorizacije za mačevanje

Popis kategoriziranih sportaša

Obrazac Zahtjeva za kategorizaciju sportaša

Obrazac Zahtjeva za profuljenje kategorizacije sportaša

 

Kratka uputa što je potrebno predati u kancelariju HMS-a:
– elektronički ispunjen Zahtjev za kategorizaciju sportaša
– potpisan od strane sportaša ili za malodobnoga sportaša od njegovog zakonskog skrbnika
– potpisan i ovjeren od strane kluba

Napomena: U slučaju da je sportaš u međuvremenu promijenio klub, potrebno je predati kopiju obrasca Dodatak 1 iz Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u.

– rezultat s turnira iz kojeg je vidljivo u kojoj je disciplini i kategoriji sportaš ostvario rezultat naveden u Zahtjevu
– preslika osobne iskaznice sportaša
– biljezi u iznosu od 70,00 kn

Za produljenje kategorizacije nije potrebna ovjera kluba niti biljezi.