• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Kategorizacija

Važeći pravilnici kategorizacije sportaša pri HOO-u

Kriteriji kategorizacije za mačevanje

Popis kategoriziranih sportaša

Obrazac Zahtjeva za kategorizaciju sportaša

Obrazac Zahtjeva za profuljenje kategorizacije sportaša

 

Kratka uputa što je potrebno predati u kancelariju HMS-a:
– elektronički ispunjen Zahtjev za kategorizaciju sportaša
– potpisan od strane sportaša ili za malodobnoga sportaša od njegovog zakonskog skrbnika
– potpisan i ovjeren od strane kluba

Napomena: U slučaju da je sportaš u međuvremenu promijenio klub, potrebno je predati kopiju obrasca Dodatak 1 iz Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u.

– rezultat s turnira iz kojeg je vidljivo u kojoj je disciplini i kategoriji sportaš ostvario rezultat naveden u Zahtjevu
– preslika osobne iskaznice sportaša

Za produljenje kategorizacije nije potrebna ovjera kluba.

Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021) ukida obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša.

Upravne pristojbe također se od 1.9.2021. ne plaćaju na druge dokumente koje HOO izdaje temeljem javne ovlasti, kao što je izvadak iz evidencije osvajača medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.