• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Program za tekuću godinu

Godišnji plan i program reprezentacije za discipline floret, mač i sablju za sezonu 2019./2020.

Godišnji plan i program reprezentacije za sezonu 2019./2020.

Kriteriji za nastup na Kvalifikacijama za Olimpijske igre 2020. (mač i sablja)

 


Sezona 2018./2019.

Godišnji plan i program reprezentacije za discipline floret, mač i sablju za sezonu 2018./2019.

Godišnji plan i program reprezentacije za sezonu 2018./2019.

 


Sezona 2017./2018.

Godišnji plan i program reprezentacije za discipline floret, mač i sablju za sezonu 2017./2018.

Godišnji plan i program reprezentacije za sezonu 2017./2018.

 

Sezona 2016./2017.

Programi reprezentacija u disciplini mač i floret za 2017 godinu sa pripadajuće odobrenim sredstvima za “Redovan sportski program po skupinama HMS-a” na Skupštini HOO-a.

PLAN TURNIRA I PRIPREMA FLORET 2017

PLAN I PROGRAM ZA 2017 MAČ

PLANIRANA SREDSTVA PO SKUPINAMA PLAN 2017