• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izbornici

v.d. Direktor nacionalne reprezentacije  Antonio Trcin

Izbornici
Darko Limov Filip Vuković Maia Rathwell
floret mač sablja
Treneri reprezentacije
FLORET MAČ SABLJA
Filip Škeljo Dino Šourek Nema imenovanih
Marin Fabijanić Branko Lozančić
Krešimir Profozić Mirna Borošak
Sanjin Kovačić Martina Zmaić
Irena Šuljić
Stipe Mađor Božinović
Svetlana Volkova