• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Reprezentacija

Hrvatski mačevalački savez na službenim međunarodnim natjecanjima predstavlja nacionalna reprezentacija.

Službena međunarodna natjecanja, a na kojima nastupa Reprezentacija i/ili koji od Reprezentativaca, su pod izravnom i isključivom nadležnošću HMS-a. Na tim natjecanjima mogu nastupati jedino i isključivo Reprezentativci službeno određeni od strane Izbornika. Prijava za sudjelovanje Reprezentativaca na tim natjecanjima obavlja se službenim putem od strane HMS-a.

Pored Reprezentativaca vodstvo Reprezentacije se sastoji od sljedećih članova: