• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Registracija člana

30.09.2014.

Svaki natjecatelj može biti članom smo jednog Kluba, a koji je Klub ujedno i član Saveza, te može biti registran pri Savezu kao natjecatelj samo jednog od Klubova koji su članovi Saveza.

Natjecatelji koji su članovi jednog od Klubova članova Saveza moraju biti registrirani pri Savezu kako bi mogli sudjelovati u natjecanjima koja organizira Savez. Natjecatelji koji nisu registrirani pri Savezu ne mogu nastupati na natjecanjima koja organizira Savez, a niti mogu nastupiti na natjecanjima za koja Savez prijavljuje nastup.

Pravilnik možete vidjeti ovdje:  PRAVILNIK O REGISTRACIJI 17.11.2016.