• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Poziv na sudački seminar HMS-a

06.10.2021.

Upućujemo vam poziv na sudjelovanje na sudačkom seminaru koji se planira održati u petak 15.10.2021. i subotu 16.10.2021., prema rasporedu navedenom u Programu sudačkog seminara, i to putem video konferencije.

Sudački seminar će biti održan samo za ona oružja za koja sakupimo minimalno 5 polaznika po seminaru za mač i floret, te minimalno 2 polaznika za seminar u sablji.

Molimo provjerite na Listi sudaca i sudačkih pripravnika HMS-a da li je sucu i sudačkom pripravniku istekao rok od 2 godine od polaganja ili zadnjeg sudjelovanja na sudačkom seminaru, a sve kako bi mogli suditi na domaćim natjecanjima.

Podsjećamo vas na članak 7.3. u važećem Sudačkom pravilniku HMS-a:
7.3. Sudci odnosno sudački pripravnici koji u roku od 2 (slovima: dvije) godine iz stavka 7.2. ovog članka nisu niti jednom pohađali sudački seminar ne mogu suditi sve dok ne sudjeluju u radu sudačkog seminara iz istog stavka

Rok za dostavu prijave putem maila na: crofencing]hi.t-com.hr je ponedjeljak, 11. listopada 2021. u 12:00 sati, uz obvezu naznake:
ime i prezime polaznika, seminar/-e na koj-em/-ima polaznik želi sudjelovati

Uplata mora biti vidljiva na računu HMS-a do ponedjeljka, 11. listopada 2021. u 12:00 sati. Više informacija možete saznati u samim Propozicijama i Programu sudačkog seminara.