Poziv na iskazivanje interesa za imenovanje za položaj Direktora nacionalne reprezentacije HMS-a

17.07.2023.

Predsjednik HMS-a Antonio Trcin donio je odluku o objavi poziva na iskazivanje interesa za imenovanje za položaj Direktora nacionalne reprezentacije HMS-a.

Molimo sve klubove – udružene članice HMS-a – da obavijeste sve svoje trenere i druge zainteresirane osobe o ovom pozivu.

Prijavu za iskazivanje interesa možete podnijeti u pisanom obliku na e-mail HMS-a ([email protected]) do dana 01.08.2023. godine.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
– sportski životopis; te
– plan i program rada za četverogodišnji ciklus (2023.-2026.)

HMS zadržava pravo da se nikoga ne izabere.

Sponzori

Dolazeća natjecanja