• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Sklopljen ugovor s PBT Fencing Hrvatska

25.02.2021.

Hrvatski mačevalački savez sklopio je sponzorski Ugovor s PBT Fencing Hrvatska, ovlaštenim zastupnikom i dugogodišnjim ekskluzivnim distributerom proizvođača mačevalačke opreme PBT Hungary Kft.

Predsjednik HMS-a Marko Kallay i direktor Veridian Healthstream-a Denis Bičanić jučer su napravili primopredaju potpisanih ugovora u novootvorenoj zagrebačkoj mačevalačkoj dvorani Mačevalačkog kluba HAMLET ZAGREB, Radnička cesta 1.

Primopredaja je koincidirala s prvim sabljaškim treningom u ovoj dvorani koji je vodila izbornica za sablju Maie Rathewll.