• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Pojašnjenja vezana za “Osijek fencing camp 2020”

06.07.2020.

Obavještavamo vas kako su v.d. Direktor nacionalne reprezentacije Marko Kallay i organizator kampa, MSZ i MK Dmitar Zvonimir, dali sljedeća pojašnjenja vezana za “Osijek fencing camp 2020”:

Nesudjelovanje u radu kampa (posebice u cijelosti) bez valjanog razloga (npr. valjani razlog je bolest dokaziva liječničkom dokumentacijom, ispit – prijemni, matura i sl., nemogućnost putovanja uslijed CORONA 19 virusa i sl.) predstavlja vrlo važan razlog za isključenje (potencijalnog/ustaljenog) reprezentativca iz programa (su)financiranja istoga u okviru Nacionalne reprezentacije odnosno isključenja istog reprezentativca iz sastava iste reprezentacije. Prilikom odluke izbornika/direktora Nacionalne reprezentacije uzet će se u obzir i druge olakšavajuće i/ili otežavajuće okolnosti prilikom donošenja konačne odluke. Odluka može biti kratkotrajna, dugotrajna, pa čak i trajna, a sve zavisno od svih relevantnih okolnosti.

Cilj i svrha ove odluke jest da svi reprezentativci dođu na kamp.
v.d. Direktor nacionalne reprezentacije Marko Kallay

 

Mačevalački savez Zagreba je u dogovoru s MK Dmitrom Zvonimirom preuzeo na sebe dio organizacije koji se tiče smještaja i prehrane sportaša.
Kako bismo dobili odgovarajuću cijenu, potrebno je unaprijed imati datume nakon kojih nije moguće otkazati smještaj, a sve kako bismo mogli dogovoriti za ozbiljne sportaše najnižu moguću cijenu.

Naravno, u rijetkim i iznimnim slučajevima, kao što je npr. zakonska zabrana izlaska iz doma uslijed odluke o samoizolaciji, vjerojatno će biti moguće jedan dio uplate i vratiti (npr. neiskorišteni troškovi prehrane, troškovi neiskorištenog prijevoza jer će se isti realizirati tek kasnije i sl.).

MSZ i MK Dmitar Zvonimir