• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Održana je 8. sjednica Izvršnog odbora HMS-a

15.11.2018.

Dana 15. studenoga 2018. u 17 sati u Zagrebu je Izvršni odbor HMS-a održao svoju 8. sjednicu na koju su bili pozvani i predstavnici udruženih članica, a na kojoj su pored uobičajenih odluka donijeli odluke od većeg interesa za širu mačevalačku zajednicu koje možete pročitati u Skraćenom zapisniku 8. sjednice IO HMS-a.