• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Održana je 20. sjednica IO HMS-a

12.11.2020.

Dana 11. studenoga 2020. u 17:30 u Zagrebu je Izvršni odbor HMS-a održao svoju 20. sjednicu, a na kojoj su pored uobičajenih odluka donijeli odluke od većeg interesa za širu mačevalačku zajednicu koje možete pročitati u Skraćenom zapisniku 20. sjednice IO HMS-a.

Pravilnik o naknadama i troškovima HMS-a (s track changes)
Pravilnik o naknadama i troškovima HMS-a (pročišćena verzija)