• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Održana je 13. sjednica Izvršnog odbora HMS-a

13.11.2019.

Dana 30. listopada 2019. u 18 sati u Zagrebu je Izvršni odbor HMS-a održao svoju 13. sjednicu, na kojoj su pored uobičajenih odluka donijeli odluke od većeg interesa za širu mačevalačku zajednicu koje možete pročitati u Skraćenom zapisniku 13. sjednice IO HMS-a.