• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Odluka o kodeksu oblačenja sudaca HMS-a

16.11.2020.

Obavještavamo vas o odluci Sudačke komisije koja se odnosi na propisivanje kriterija oblačenja za sve koji sude, u službenim ulogama, na turnirima i prvenstvu koji se organiziraju u okviru HMS-a i njegovih članica. Odluka ima obvezujući karakter i sudci koji neće poštivati Odluku gube pravo suđenja na HMS natjecanjima.