• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Novi trener za razvoj mačevanja

05.02.2021.

Hrvatski olimpijski odbor odobrio novog trenera za razvoj mačevanja, Mirnu Borošak, koja je bila nominirana od Hrvatskog mačevalačkog saveza.