• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Naputci Zdravstvene komisije HMS-a

28.02.2021.

Zdravstvena komisija HMS-a je dana 28. veljače 2021. dala naputke svojim udruženim članicama kako da održavaju mačevalačke treninge sukladno epidemiološkim mjerama.

Naputci ZK HMS-a za održavanje mačevalačkog treninga
Preporuke HZJZ za održavanje treninga u zatvorenim športskim objektima
Tablica evidencije dolazaka