• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Memorijal Vladimira Mažuranića 2021.

23.09.2021.

Zagreb, 24.10.2021.

Propozicije