• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Kriteriji za nastup na Europskom i Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u 2020. godini

22.11.2019.

Izbornici za floret (Darko Limov), mač i sablju (Svetlana Volkova) objavljuju sljedeće Kriterije za nastup na

Europskom i Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u 2020. godini:

FLORET 

MAČ

SABLJA