• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Javni poziv na iskaz interesa za obnašanje dužnosti izbornika za sablju

28.11.2019.

Upućujemo javni poziv za iskaz interesa za obnašanje dužnosti izbornika za sablju.

Potrebno je dostaviti mail iskaza interesa na [email protected] do ponedjeljka 8.12.2019. godine.
HMS zadržava pravo naknadno zatražiti dodatnu dokumentaciju.