• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

HEP – sponzor Hrvatske mačevalačke reprezentacije

13.01.2021.

Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatski mačevalački savez potpisali su ugovor kojim je HEP sponzor

Hrvatske mačevalačke reprezentacije¸u 2021. godini. Ugovor je u ime HEP-a potpisao predsjednik Uprave, Frane Barbarić, dipl. iur., a u ime HMS-a njegov predsjednik Marko Kallay.