• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

EFC odgađa primjenu Maragine oštrica u sablji

28.09.2021.
Na zadnjem Kongresu Svjetske mačevalačke federacije (FIE) odgođena je implementacija Maragine oštrica u sablji do 1. rujna 2021. godine.
 

S obzirom na to da su sve mačevalačke aktivnosti bile zamrznute moguće je da će neki nacionalni mačevalački savezi imati problema u nabavi Maragine oštrica za sablju.

Uzimajući u obzir gore navedeno i uz preporuku EFC SEMI Komisije, Izvršni odbor Europske mačevalačke konfederacije (EFC) odlučio je odgoditi implementaciju Maragine oštrica na Europskim kadetskim kupovima do 1. siječnja 2022. godine.