• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

XXXIV. Memorijal Vladimira Mažuranića

11.01.2019.

Zagreb, Hrvatska

20.01.2019.

Seniori: muški mač, ženski mač, muški floret, ženski floret
Juniori: muški floret, ženski floret

Propozicije