• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Vid Matišić imenovan predsjednikom Zdravstvene komisije HMS-a

12.03.2020.

Izvršni odbor HMS-a je danas donio odluku kojom je dr. med. Vida Matišića imenovao stalnim članom Zdravstvene komisije HMS-a, te predsjednikom ove komisije, a sve zbog nastavka operativnog djelovanja po zdravstvenoj ugrozi od korona virusa po natjecatelja i/ili koga drugoga koji bi po bilo kojoj osnovi bio u nadležnosti HMS-a.