• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Usvojena su dva pravilnika HMS-a

29.05.2020.

Izvršni odbor HMS-a je usvojio Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti kao i izmjene i dopune Sudačkog pravilnika kojeg možete vidjeti s track changesima kao i bez.