• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izvršni odbor

Marko Kallay- Predsjednik
e-mail : marko.kallay@kallay-partneri.hr
Tel: +385(0)14811959

Rino Petričić – Dopredsjednik
e-mail : odvjetnik.rino.petricic@st.t-com.hr
mob: +385(0)911311234

Denis Bičanić – Dopredsjednik
e-mail: bicanic@icloud.com
GSM: +385(0)992222 722

Ivo Goran Munivrana– Član Izvršnog odbora

e-mail: igmunivrana@gmail.com
mob:+385(0)98361327

Antonio Trcin – Član Izvršnog odbora
e-mail: antonio.trcin@zg.t-com.hr
mob:+385(0)954647098

Branko Lozančić – Član Izvršnog odbora
e-mail. blozancic@gmail.com
mob:+385(0)989353930

Svetlana Volkova – Članica Izvršnog odbora
e-mail:urvolkova@gmail.com
385(0)955229798

 

Reno Marolt, Tajnik
e-mail: crofencing@hi.t-com.hr
Telefon: ++385 1 3 099 200
GSM: ++385 91 5 476 244
Fax: ++385 1 3 099 201