• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izvršni odbor

Marko Kallay – Predsjednik HMSa
e-mail: marko.kallay@kallay-partneri.hr
tel.: +385(0)14811959
Rino Petričić – Dopredsjednik HMSa
e-mail: odvjetnik.rino.petricic@st.t-com.hr
mob.: +385(0)911311234
Denis Bičanić – Dopredsjednik HMSa
e-mail: –
mob.:: +385(0)992222722
Ivo Goran Munivrana – Član Izvršnog odbora
e-mail: igmunivrana@gmail.com
mob.: +385(0)98361327
  Antonio Trcin – Član Izvršnog odbora
e-mail: antonio.trcin@zg.t-com.hr
mob.: +385(0)954647098
Branko Lozančić – Član Izvršnog odbora
e-mail: blozancic@gmail.com
mob.: +385(0)989353930
Svetlana Volkova – Članica Izvršnog odbora
e-mail: urvolkova@gmail.com
mob.: +385(0)955229798
Irena Šuljić – Tajnica HMS-a
e-mail: crofencing@hi.t-com.hr
tel.: +385(0)13099200
mob.: +385(0)917674536

 


Pravilnik o radu Izvršnog odbora