• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Sudac-mentor na Prvenstvu Hrvatske 2020.

12.10.2020.

Obavještavamo vas kako će na Prvenstvu Hrvatske (PH) u mačevanju za 2020. Sudačka komisija delegirati sudce-mentore koji će imati ulogu da na PH prate, nadziru i osiguraju kvalitetniju razinu suđenja. Sudac-mentor imat će ovlasti utjecati na rad sudaca jedino u suradnji s izabranim delegatom prvenstva. U slučajevima davanja savjeta i preporuka mlađim i manje iskusnim sudcima, sudac-mentor imat će pravo pristupiti sudcu u trenutku kada neće suditi s dobronamjernim preporukama.