• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Kategorizacija

Pravilnik o kategorizaciji

Sve važeće pravilnike o kategorizaciji sportaša preuzmite sa web stranica HOO.

 

Kriteriji kategorizacije – mačevanje

Ovdje možete preuzeti kriterije kategorizacije za mačevanje.

 

Kategorizirani mačevaoci

Ovdje možete pregledati popis kategoriziranih sportaša i njihove kategorije te razdoblje u kojem vrijede.

 

Obrazac kategorizacije

Ovdje možete preuzeti obrazac kategorizacije.