• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Smjernice glede sudjelovanja reprezentativaca u nacionalnoj reprezentaciji

10.01.2019.

V.d. Direktor nacionalne reprezentacije Marka Kallaya obavještava vas o smjernicama glede sudjelovanja reprezentativaca u nacionalnoj reprezentaciji.
Nakon održane koordinacije izbornika i Tijela HMS-a i MSZ-a usvojene su sljedeće smjernice glede sudjelovanja reprezentativaca u radu nacionalne reprezentacije:

1) Svaka komunikacija koja se tiče statusa, programa i sličnog glede reprezentativaca odvija se prije svega na relaciji:

a) izbornik – trener sportaša,
b) iznimno, ako ne postoji mogućnost dogovora između izbornika i trenera reprezentativca, komunikacija se odvija između ovlaštenog predstavnika kluba reprezentativca i ovlaštenog Tijela HMS-a,
c) komunikacija između roditelja reprezentativca i Tijela HMS-a ograničena je isključivo na tehnička pitanja kao što su organizacija putovanja i slično.

2) Odbijanje sudjelovanja u zajedničkom radu reprezentativaca u okviru nacionalne reprezentacije (npr. odbijanje ekipnog nastupa za nacionalnu reprezentaciju, odbijanje zajedničkog putovanja nacionalne reprezentacije koje je organizirano od HMS-a, odbijanje sudjelovanja u marketinškim i sličnim događajima organiziranim ili poduprtim od HMS-a i slično) neće biti tolerirano i podložno je sankcijama koje u ekstremnom slučaju mogu dovesti do gubitka prava nastupa za nacionalnu reprezentaciju.

3) Smjernice Ad. 1 i 2 provodit će se za sve reprezentativce bez obzira na kvalitetu istih, dužinu staža u nacionalnoj reprezentaciji i slično.

Molimo klubove da obavijeste o ovoj okružnici sportaše koji su u nacionalnoj reprezentaciji, kao i na Pravilnik o nacionalnoj reprezentaciji u mačevanju.