• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Program za tekuću godinu

Programi reprezentacija u disciplini mač i floret za 2017 godinu sa pripadajuće odobrenim sredstvima za “Redovan sportski program po skupinama HMS-a” na Skupštini HOO-a.

PLAN TURNIRA I PRIPREMA FLORET 2017

PLAN I PROGRAM ZA 2017 MAČ

PLANIRANA SREDSTVA PO SKUPINAMA PLAN 2017