• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Prvo okupljanje Nacionalne reprezentacije u maču

16.08.2020.

Drago nam je izvijestiti vas da je u koordinaciji izbornice za mač Svetlane Volkove i v.d. direktora Nacionalne reprezentacije Marka Kallaya dogovorena suradnja s Mačevalačkim klubom Dmitar Zvonimir iz Osijeka da se u okviru njihovog kampa napravi i prvo okupljanje Nacionalne reprezentacije u maču.

Organizacija mačevalačkog kampa u Osijeku je bila inicijativa MK Dmitar Zvonimir i MK Intera koja je doživjela jedan vrlo dobar razvoj i prijem od strane i trenera i hrvatskih klubova. S obzirom na to da nije bilo izvjesno da će u skorije vrijeme biti i početak sezone i ikakav kamp u inozemstvu, odlučilo se na ovakvu vrstu okupljanja unutar Hrvatske.

S obzirom na broj natjecatelja, lokaciju, troškove, organizaciju i drugo, HMS je prepoznao priliku da uz dozvolu MK Dmitar Zvonimir iskoristi platformu kampa u Osijeku i za svoje okupljanje. Tako da će kamp biti otvorenoga tipa kao i okupljanje Nacionalne reprezentacije u maču.

Pokušali smo za manje dobne skupine napraviti kamp u Osijeku, jer je postojala mogućnost, uz veliko zalaganje MK Splita oko organizacije, da Ukrajinska reprezentacija dođe u Split, pa bi najbolji mačisti i mačistice bili na kampu u Splitu. Nažalost, uslijed nemogućnosti Ukrajinaca da dođu u Split sve je prebačeno na jedno mjesto, u Osijek. Vjerujemo da ćemo biti u mogućnosti sljedeće godine ovo realizirati.

Ubuduće će se zasigurno kampovi organizirati na način kao što je to bilo i u floretu do sada da budu u organizaciji Nacionalne reprezentacije, ali otvoreni za sve ostale sportaše koji žele doći, domaći ili strani, ili u organizaciji nekog kluba ili regionalnog saveza u okviru kojeg otvorenog kampa će raditi i Nacionalna reprezentacija jer je to jedini način da se na kvalitetan i maksimalno jeftin način organiziraju aktivnosti Nacionalne reprezentacije.

Operativno su to vodili v.d. direktor Nacionalne reprezentacije Marko Kallay i tajnica HMS-a Irena Šuljić, zbog spriječenosti izbornice u maču Svetlane Volkove poslovnim obvezama, uz veliku pomoć kako MSZ-a tako i MK Dmitar Zvonimir.

Dogovori su počeli pred više od dva mjeseca, pripreme su tekle kvalitetno i dobro, sve se koordiniralo s trenerima naših klubova i sa zadovoljstvom možemo reći da u ovom trenutku gotovo svi mačevalački klubovi iz Republike Hrvatske sudjeluju u radu istog kampa bilo u vidu da sudjeluju njihovi sportaši, njihovi reprezentativci ili njihovi treneri.

Radilo se na tome da na kampu sudjeluju sportaši svih hrvatskih klubova, što je gotovo i uspjelo, a za strance nažalost trenutno nismo sigurni u ovom trenutku zbog COVID-19 i epidemiološke situacije.

Nažalost, naši dragi prijatelji iz Splita neće doći u Osijek zbog nedavne ozljede najbolje splitske reprezentativke i jedne od najboljih hrvatskih mačistica, odnosno zbog epidemije COVID-19, ali smo sigurni da će prvom sljedećom prilikom biti zajedno s njima bilo u njihovom kampu u Splitu, u sklopu Satelita kojeg organiziraju, bilo na nekom drugom mjestu u okviru novog rada Nacionalne reprezentacije u maču, a to je periodično okupljanje u maču.

Treba u sklopu procesa organizacije kampa kao i izrade plana i programa treninga, spomenuti i stručnu pomoć naših diplomiranih trenera koji su se priključili radu kampa kroz stručno znanje i savjetovanje.

Nažalost, još samo jedan klub iz Zagreba, nije uopće zastupljen na istom kampu. Klub koji smatra da je najkompetentniji za sva oružja, kritičan prema svakom radu na razvoju mačevanja bez konstruktivnih prijedloga, te sami propuštaju bilo kakvo sudjelovanje u aktivnostima Saveza i Nacionalne reprezentacije, no svi drugi hrvatski klubovi koji se bave ozbiljno mačem odnosno mačem kao sekundarnom disciplinom jesu prisutni i to je jedan veliki pomak u našoj organizaciji.

Sve odluke su donošene kako na koordinaciji izbornika tako i od strane ovlaštenih tijela HMS-a te da HMS ima pravo da izbornik i v.d. direktor Nacionalne reprezentacije sugerirati reprezentativcima da li bi bilo dobro da sudjeluju ili ne sudjeluju na kakvom događaju (npr. Kampu, natjecanju i slično) kao preduvjet za kvalitetan rad u okviru Nacionalne reprezentacije.

HMS je (su)financirao svoje A i B reprezentativce,te trenere i zasigurno bi bio veći trošak da je samostalno organizirao kamp i da je u ovoj situaciji ovo bila najbolja odluka da se održi prvo okupljanje Nacionalne reprezentacije u maču uz minimalni trošak.

Organizator kampa je MK Dmitar Zvonimir iz Osijeka, a tehnički i organizacijski mu pomažu MSZ i HMS. Glavni trener kampa je Martina Zmaić.

Na kamp su pozvani svi sportaši koji zadovoljavaju godišta i Nacionalni reprezentativci koji će taj kamp iskoristiti za svoje pripreme.

Naravno, još uvijek ima vremena za sve koji se nisu prijavili ili kod kojih se situacija promijenila da se jave pa će organizatori zajedno s HMS-om i MSZ-om vidjeti da li postoji mogućnost da se i te naknadne prijave uvaže iako je rok za prijave bio do utorka dana 11.08.2020. godine u 23:59.

Kako se kamp bliži svom početku za sva pitanja i sve što je potrebno slobodno se javite u kancelariju HMS-a, MSZ-a ili MK Dmitar Zvonimir i sigurni smo da ćete sve odgovore dobiti promptno i kvalitetno.

Marko Kallay, v.d. direktor Nacionalne reprezentacije