• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

PROMJENA – Sudački seminar i ispit – 20.-21.06.2020.

15.06.2020.

Sudačka komisija HMS-a odlučila je izmijenjeni Program nadolazećeg sudačkog seminara i ispita (Ina. 1.06)

koji će se održati 20.-21.06.2020. u Zagrebu. Mogućnost praćenja sudačkog seminara preko video-linka za potrebe ažuriranja omogućeno je sada samo državljanima RH koji imaju prebivalište izvan RH i riješenu nostrifikaciju.

Napomena: U slučaju potrebe seminar i ispit se mogu organizirati i u drugim gradovima, kao što je ove sezone organiziran u Splitu.

Uzimajući u obzir Sudački pravilnik, dosadašnju praksu usavršavanja sudaca i nedavnu raspravu u Grupi za strategiju Sudačka organizacija – prepoznato je da SudaKom treba ojačati kontrolu kvalitete sudaca, a godišnji seminar predstavlja optimalni mehanizam da se s pojedincima obave posebni razgovori i provjeri njihova vještina suđenja.

Ako se unatoč ovom seminaru početkom natjecateljske sezone 2020./21. pojavi deficit sudačkih kadrova, SudaKom će početkom rujna objaviti termin sljedeće seminara za jesen 2020.