• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

PROMJENA Propozicija i programa sudačkog seminara i ispita

22.05.2018.

Sudačka komisija vas obavještava kako je došlo do promjena u Propozicijama i programu sudačkog seminara i ispita koji će se održati 9.-10.6.2018. u Zagrebu.

Promjena je u dijelu tko može pristupiti ispitu gdje je omaškom bila ispuštena jedna kategorija.
Nove Propozicije i program sudačkog seminara i ispita možete vidjeti ovdje.