• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Preliminarna rang-lista za učenike-sportaše

13.06.2018.

Sukladno uputama Središnjeg državnog ureda za sport Hrvatski mačevalački savez je izradio preliminarnu rang listu mačevaoca koji su iskazali svoj interes za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. u razredne odjele za športaše.

Kriteriji za određivanje sportske uspješnosti učenika-sportaša su:
Ukupno osvojeni bodovi za Ranglisti Hrvatskog mačevalačkog saveza u svim disciplinama i kategorijama u kojima se sportaš natjecao.

Napominjemo kako je objavljena rang lista preliminarna te je rok za prigovore na tu rang listu Hrvatskom mačevalačkom savezu do petka 15. lipnja 2018. na adresu elektronske pošte crofencing@hi.t-com.hr.
Nakon isteka navedenog roka na web stranici HMS-a će biti objavljena konačna rang lista u srijedu 20. lipnja 2018. te ista poslana Središnjem državnom uredu za sport na daljnje postupanje.

Ovdje možete vidjeti i Upute za saveze te Odluku o upisu učenika u 1 razrede srednja škole istog državnog ureda.