• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Preliminarna rang-lista za učenike-sportaše

19.06.2020.

Sukladno uputama Središnjeg državnog ureda za sport Hrvatski mačevalački savez je izradio preliminarnu rang listu mačevaoca koji su iskazali svoj interes za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u razredne odjele za športaše.

Kriteriji za određivanje sportske uspješnosti učenika-sportaša su:
– Ukupno osvojeni bodovi za Rang listi Hrvatskog mačevalačkog saveza u svim disciplinama i dobnim kategorijama u kojima se sportaš natjecao.
– U slučaju da dva ili više sportaša imaju jednak broj bodova, poredak se određuje na osnovu plasmana na održanom pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske/ako je nakon primjene ovog kriterija poredak isti, sljedeći kriterij je najbolji pojedinačni plasman (broj prvih mjesta, ako su isti ili ih nema, onda broj drugih mjesta, ako su isti ili ih nema, onda broj trećih mjesta i tako dalje).

Napominjemo kako je objavljena rang lista preliminarna te je rok za prigovore na tu rang listu Hrvatskom mačevalačkom savezu do četvrtka 25. lipnja 2020. na adresu elektronske pošte [email protected]

Nakon isteka navedenog roka, u petak 26. lipnja 2020., na web stranici HMS-a će biti objavljena konačna rang lista te će ista biti poslana Središnjem državnom uredu za sport na daljnje postupanje.