• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora HMS-a

10.09.2020.

Dana 9. rujna 2020. u 19:30 je Izvršni odbor HMS-a, održao svoju 18. sjednicu, na kojoj su pored uobičajenih odluka donijeli odluke od većeg interesa za širu mačevalačku zajednicu koje možete pročitati u Skraćenom zapisniku 18. sjednice IO HMS-a.