• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Odobren novi Statut HMS-a

12.09.2018.

Gradski ured za opću upravu odobrio je Statut HMS-a od dana 20.4.2018., a promijene su vezane za Komisiju sportaša.