• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Novi suci u maču

04.12.2017.

Ovog vikenda u Zagrebu je održan Sudački seminar i ispit HMS-a kojemu je pristupilo 10 kandidata iz Karlovca, Osijeka, Poreča i Zagreba. Svih 10 kandidata prijavilo se za mač dok su se 3 kandidata prijavila i za drugo oružje, 2 za sablju i 1 za floret.U subotu su se održala predavanja, teorijska i praktična, za sva tri oružja, a u nedjelju je Ispitna komisija u sastavu Zoran Buntjelić, Bojan Mijatović i Filip Škeljo provela pisani i praktični dio ispita. Ispitu je pristupilo 9 kandidata, a nakon provedenih ispita HMS je postao bogatiji za još 8 sudaca u maču.