• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Kontakt

HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ

OIB: 60060034965

Adresa
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

Telefon
01/3099200

Email
hrvatski.macevalacki.savez@zg.t-com.hr
crofencing@hi.t-com.hr