• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Javni poziv na iskazivanje interesa za sudjelovanje na sudačkom seminaru HMS-a

25.09.2020.

Upućujemo vam poziv na iskazivanje interesa za sudjelovanje na sudačkom seminaru koji se planira održati u subotu 10.10.2020. u prijepodnevnim satima putem video konferencije.

Sudački seminar će biti održan samo za ona oružja za koja sakupimo minimalno 5 polaznika.

Molimo provjerite na Listi sudaca i sudačkih pripravnika da li je sucu i sudačkom pripravniku istekao rok od 2 godine od polaganja ili zadnjeg sudjelovanja na sudačkom seminaru, a sve kako bi mogli suditi na domaćim natjecanjima.

Podsjećamo vas na članak 7.3. u važećem Sudačkom pravilniku HMS-a:
7.3. Sudci odnosno sudački pripravnici koji u roku od 2 (slovima: dvije) godine iz stavka 7.2. ovog članka nisu niti jednom pohađali sudački seminar ne mogu suditi sve dok ne sudjeluju u radu sudačkog seminara iz istog stavka.

Rok za dostavu iskaza interesa na mail [email protected] je srijeda 30.09.2020.