• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izmjena Sudačkog pravilnika

17.05.2018.

Izvršni odbor HMS-a je dana 17.05.2018. godine, prema prijedlogu Sudačke komisije i predsjednika HMS-a, usvojio izmjenu Sudačkog pravilnika.

Promjene su:

– u članak 9 dodaju stavci 2 i 3, a koji glase:
„…
9.2. Svi sudci dužni su najmanje jednom u dvije godine sudjelovati u sudačkom seminaru koji organizira HMS u vidu održavanja znanja i stručnosti iz područja suđenja. Razdoblje od dvije godine započinje teći datumom usvajanja ove odredbe i izmjene Sudačkog pravilnika od strane IO HMS.

9.3. Sudci koji nakon isteka od dvije godine nisu niti jednom pohađali sudački seminar miču se s popisa sudaca. Razdoblje za vrijeme koje mogu sudjelovati na sudačkom seminaru i vratiti se po obavljenom seminaru na popis sudaca je tri godine.  Nakon isteka od tri godine takav bivši sudac gubi sva prava i ukoliko želi ponovno postati sudac mora krenuti ispočetka sukladno uvjetima u čl. 17. ovog Pravilnika.
…“.

– mijenja članak 15. stavak 1. koji je glasio:
„…
15.1. Komisija organizira i provodi, ako je to moguće i potrebno, najmanje 1 (slovima: jednom) godišnje za mač i floret, a za sablju po potrebi kada skupi dovoljan broj zainteresiranih kandidata, polaganje sudačkog nacionalnog ispita, (nadalje u tekstu: ispit).
…“
na slijedeći način
„…
15.1. Komisija priprema, organizira i provodi najmanje 1 (slovima: jednom)
godišnje za sva tri oružja sudački seminar i polaganje sudačkog nacionalnog ispita
(nadalje u tekstu: ispit) u sva tri oružja.
…“

Cijelu odluku možete vidjeti ovdje.