• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji …

03.09.2018.

Izvršni odbor HMS-a je usvojio izmjene i dopune Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u koji možete vidjeti ovdje u pročišćenoj verziji.

Izmjene i dopune vezane su za Dodatak 1 i Dodatak 1a.